Regulamin

Kobieta z czarnym pasem karate

Regulamin treningów w Karate Team Raven

od 1 września 2022

& 1

Treningi Karate, oraz ogólnorozwojowe dla wszystkich grup wiekowych oferowane są przez Klub sportowy pod nazwą Karate Team Raven z siedzibą w Kórniku ul Juliana Tuwima 5/5, 62-035 Kórnik.

 

& 2

Zapisy na treningi ( dotyczy to również osób kontynuujących), oraz cała obsługa i komunikacja w klubie odbywa się poprzez platformę karateteamraven.sportsmanago.pl/rekrutacja, która jest dostępna na stronie www.ravenkarate.pl. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Jackiem Krukiem pod nr tel. 509 890 888

 

& 3

Opłaty

Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zajęcia do 15 dnia każdego miesiąca z góry przez cały okres trwania nauki.

Miesięczna składka za treningi jest stała i nie podlega zwrotom, negocjacjom i dzieleniu na jednostkowe zajęcia.

Od opłat dokonanych przez klienta po terminie Klub ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

 

& 4

Regulamin Składek

W Karate Team Raven wysokość składek w różnych sekcjach może się różnić, jest to spowodowane różnymi opłatami związanymi z wynajmem sali gimnastycznej, oraz wydłużoną drogą dojazdu trenerów.

Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven: składka miesięczna wynosi 150 zł; za dwa treningi tygodniowo, oraz 110 zł; za jeden trening tygodniowo

składkę prosimy przekazać na adres konta: PKO BP 77 1020 4160 0000 2102 0202 8520

Obowiązuje również jednorazowa opłata wpisowa do klubu w wysokości 50 zł;

Uczestnik zajęć zobowiązuje się do uiszczenia składki w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego od 01.09.2022 do 23.06.2023r.

 

& 5

Przekaz informacji

Wszelkie informacje związane z działalnością Klubu będą przekazywane za pomocą mediów społecznościowych smsów, oraz e-maili podanych przez uczestnika zajęć.

 

& 6

Kadra Klubu

Klub prowadzi treningi rekreacyjne, oraz sportowe. Do każdej z grup uczestnika deleguje sensei Jacek Kruk.

Grupa sportowa jest zobligowana do uczestnictwa w rywalizacji sportowej na arenach Polski i za granicą.

Każdorazowo to udziału w turnieju wyznacza trener Jacek Kruk poprzez powołanie na dany turniej.

 

& 7

Odstąpienie od umowy

Oświadczenie od odstąpienia od umowy należy złożyć poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub za pomocą platformy sportsmanago w panelu rodzica.

Rezygnacja wysłana przez messengera, lub za pomocą facebooka nie zostanie przyjęta.

Obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia.

Klub zastrzega sobie prawo do przerwania treningów jeśli prowadzenie zajęć przestanie być opłacalne

 

& 8

Reklamacja

Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres siedziby Klubu tj. ul. Juliana Tuwima 5/5, 62-035 Kórnik,

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od doręczenia.

 

& 9

Informacje dotyczące działalności Klubu

Wszelkie informacje związane z działalnością statutową Klubu tj. zawody, zgrupowania, obozy itp. publikowane są na stronie internetowej Klubu www.ravenkarate.pl, na facebooku, lub są wysyłane za pomocą smsa lub e-maila.

 

& 10

Dane Klubu

Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven

ul. Juliana Tuwima 5/5

62-035 Kórnik

 

& 11

Miejsce zajęć

Wszystkie lokalizacje Dojo dostępne są na stronie. Kliknij, aby sprawdzić lokalizacje.

 

& 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem państwa danych jest Kórnicki klub Karate Shotokan Raven z siedzibą w Kórniku ul. Juliana Tuwima 5/5 , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową, oraz obowiązującymi przepisami